s01 startseite (pl)

Czas na CUBE3

Know-how, doświadczenie i odważne decyzje rozwojowe – to podstawy nowego standardu w logistyce branży meblowej: 3 dni.

Tempo przyszłości

Ograniczeniami współczesnych połączeń logistycznych nie są już odległość, środki transportu ani granice krajów. Obecnie, spośród wielu, jeden czynnik ma decydujący wpływ na jakość: szybkość.

Jako prekursor innowacyjnych rozwiązań logistycznych w Niemczech i Europie opracowaliśmy specyficzne rozwiązania dla wielu branż. Byliśmy wielokrotnie nagradzani za najlepsze branżowe rozwiązania – za doskonałe zarządzanie znakomitymi połączeniami logistycznymi.

CUBE3 jest rewolucją w logistyce.

Poprzez połączenie rozwiązań know-how swoich udziałowców CUBE3 pozwala na to, co było dotychczas w branży meblowej nieosiągalne:

5 dni to teraz standard. To jest tempo przyszłości.