a02 qualität slogan (pl)

Kilka słów o produkcie

W centrum naszego zainteresowania jest produkt. Z tego względu, aby osiągnąć perfekcyjny poziom obsługi, na każdym kroku stosujemy wyjątkowe rozwiązania.

Zarządzanie jakością

Produkty z branży "lifestyle" i meblowej są wysokiej jakości i delikatne. Dlatego też działania logistyczne w tej branży wymagają najwyższej ostrożności. Aby realizować obsługę na profesjonalnym poziomie, każdy pracownik musi posiadać fachową wiedzę o produkcie. Z tego względu kładziemy duży nacisk na wykształcenie naszych pracowników, którzy to od początku muszą wykazywać się swoimi umiejętnościami.

Partnerzy kooperacyjni CUBE3 spełniają najwyższe wymagania dotyczące fachowej wiedzy wszystkich pracowników. W celu maksymalnego zabezpieczenia towarów do każdego rozwiązania logistycznego wprowadzono dodatkowy element zarządzania jakością wraz z kontrolą wadliwości towarów. W ten sposób gwarantujemy zarówno sobie jaki i naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo transportu.